Linux

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Linux ke phiêu-chṳ

Linux he yit chúng khôi-piong ngièn-sṳ́-ma ke thien-nó chok-ngia̍p hì-thúng.