Hoeryong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fì-liùng Chhàm he chhai Hòn-koet Kîn-ki-tho Ngi-chṳn-fú-sṳ fú-yen-thung(虎院洞) ke yit-chak chhâ-chhàm, su̍k-yî Kîn-ngièn Thien-thiet-sien lâu Ngi-chṳn-fú khiâng-thien-thiet.