Haute-Vienne

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Haute-Vienne .
Haute-Vienne Vûn-chông.
Haute-Vienne .

Haute-Vienne he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet chûng-sî-phu. Su̍k-yî Limousin Thai-khî. Chúng mien-chit 5,520 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 371,102-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Haute-Vienne he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

</gallery>

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Haute-Vienne siông-koân ke tóng-on.