Hak-kâ-ngìn Yû-miàng-thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hak-kâ-ngìn Yû-miàng-thòng
Chú-chhṳ̀ Chûng Yùn-chhṳ̀n
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Ngî-ngièn Koet-ngî
Kui-sú 3
Si̍p-sú 42
Chhòng-thu 60 fûn
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Hí Li-lìn
Chién-si̍p Chhài Kang-sîn
Ngiap-yáng Fà-thai Chhòn-pô
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Fu-mèu Chhòn-pô
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho Hak-kâ Thien-sṳ-thòi
Pô-chhut ngit-khì 2014-ngièn 10-ngie̍t 10-ngit  (2014-10-10)-2016-ngièn 9-ngie̍t 23-ngit  (2016-09-23)

Hak-kâ-ngìn Yû-miàng-thòng (客家人有名堂) he Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Thien-sṳ-thòi tui 2014-ngièn 10-ngie̍t 10-ngit hí pô chhut ke chiet-muk.