1980 ngièn-thoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

1980 ngièn-thoi he chhiùng 1980-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit khôi-sṳ́, chṳ 1989-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit kiet-suk ke yit ke ngièn-thoi.