Yung-fu kung-hien

139.162.118.40嘅貢獻(交流 | 封禁日誌 | 上傳 | 日誌 | 濫用日誌
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 13:18, 23 Sṳ̍p-ngie̍t 2017:Vituzzu (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 139.162.0.0/16 (23 Sṳ̍p-ngie̍t 2022 13:18 to-khì) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
搜尋貢獻記錄
 
 
      
 
   

毋尋到符合特徵嘅更改。