Neodymium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ńg)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Neodymium

Neodymium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Nd, ngièn-chṳ́ su-muk he 60.