Antigua lâu Barbuda

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ôn-thì-kôa lâu Pâ-pu-tha̍t)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm